beeldmerk

De Rasci-methode

Verantwoordelijkheden in kaart

Wat houdt dat in?

CofanoBlue werkt met processen op basis van de RASCI-methode. RASCI is een methode om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en rekenschapsrelaties in een organisatie zichtbaar te maken. De methode is gebaseerd op een techniek die ‘responsibility charting’ heet en uit de Verenigde Staten komt. Met RASCI is het mogelijk scherper aan te geven wat de rolverdeling is tussen personen die een bijdrage aan een proces leveren. Daarnaast is RASCI een geschikt hulpmiddel om afspraken te maken met betrekking tot de verantwoordelijkheden in en rond activiteiten en (bedrijfs) processen.

Wat betekent RASCI?

RASCI is een afkorting, waarbij de letters staan voor de begrippen:

  • R = Responsible (Verantwoordelijk)
  • A = Accountable (Aansprakelijk)
  • S = Support (Steunen)
  • C = Consult (Raadplegen)
  • I = Inform (Informeren)

Functionarissen, die in een proces een bepaalde rol hebben, kunnen die rol in deze termen toegekend krijgen: ze vervullen dus één van deze rollen. Deze rollen kunnen per activiteit verschillen. Zo worden uw werkprocessen effectief en inzichtelijk.

Koppeling

De RASCI-methode koppelt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers aan de uit te voeren activiteiten. Op deze manier worden de onderlinge relaties tussen medewerkers in relatie tot deze activiteiten zichtbaar en identificeert men tegelijkertijd overbodige en ontbrekende activiteiten en onduidelijkheden. Dit leidt tot een verbetering van de effectiviteit van uw organisatie, en dus ook een beter workflow management. U kunt zien hoe dit werkt in de praktijk in onze online demo.

Ga snel naar onze demo!

DEMO

Rascimethode.nl

De RASCI-methode is gebaseerd op een Amerikaanse techniek die 'responsibility charting' wordt genoemd. Cofano is aangesloten bij rascimethode.nl, een webkring die als doel heeft om gebruik en kennis van de methode te vergroten.

Ga naar rascimethode.nl!

LINK

Logo Rascimethode.nl