beeldmerk

Informatie

Manage uw processen

Duidelijkheid in processen

Elk bedrijf kent een veelheid aan processen. Verkoop, productie, advisering en klachtenafhandeling zijn slechts enkele voorbeelden. Deze processen bestaan op hun beurt weer uit allerlei deelprocessen, soms wel tientallen. Als manager of ondernemer wilt u hierop grip houden. Dat kan alleen als u helder inzicht heeft in de processen. Blue, de BPM tool van Cofano, geeft structuur aan alle (deel)processen en legt de daaruit voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden digitaal vast, per medewerker. Tot op detailniveau. En dat schept helderheid.

Gelijk proberen? Ga naar de demo!

DEMO

Thumbnail van een online proces
Kwaliteitssysteem

De procesmanager

Processen worden meestal vastgelegd in een kwaliteitssysteem. De meeste kwaliteitssystemen zijn echter niet gebruiksvriendelijk. Zo kost het bijvoorbeeld veel moeite om uit zo´n systeem de gewenste procesinformatie te filteren. CofanoBlue maakt hier een einde aan. Visueel aantrekkelijke stroomdiagrammen maken direct de relatie tussen de processen, de uit te voeren activiteiten, degenen die verantwoordelijk zijn met hun specifieke rol en eventuele gerelateerde documenten duidelijk. Wanneer nodig is informatie makkelijk te wijzigen. Door geïntegreerde publicatiemogelijkheid naar inter- of intranet, hebben bovendien alle medewerkers altijd toegang tot de laatste versie van de procesinformatie.

Interactieve controle

Overzichtelijk

Cofano's Process Manager stelt u in staat controle te houden over de processen en daarmee afdeling of organisatie. Met één druk op de knop verschijnt de gewenste procesinformatie op uw beeldscherm. Onwerkzame, statische handboeken en onduidelijke Excel- of Visio-overzichten behoren tot het verleden. In plaats daarvan garandeert CofanoBlue een interactieve, transparante, toegankelijke en visueel aantrekkelijke applicatie. De procesmanagement-software is daarmee het ideale uitgangspunt voor een ISO- of VCA certificering.

Flow charts

Rasci-methode

CofanoBlue werkt met processen op basis van de RASCI-methode. RASCI is een methode om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en rekenschapsrelaties in een organisatie zichtbaar te maken. De methode is gebaseerd op een techniek die 'responsibility charting' heet en uit de Verenigde Staten komt. Met RASCI is het mogelijk scherper aan te geven wat de rolverdeling is tussen personen die een bijdrage aan een proces leveren. Daarnaast is RASCI een geschikt hulpmiddel om afspraken te maken met betrekking tot de verantwoordelijkheden in en rond activiteiten en (bedrijfs) processen.