beeldmerk

 CofanoBlue: 
 QHSE Management Systeem 

QHSE

Elk bedrijf kent een veelheid aan processen. Verkoop, productie, advisering en klachtenafhandeling zijn slechts enkele voorbeelden. Deze processen bestaan op hun beurt weer uit allerlei deelprocessen, soms wel tientallen. Als manager of ondernemer wilt u hierop grip houden. Dat kan alleen als u helder inzicht heeft in de processen. Het QHSE Management Systeem stelt u in staat om structuur aan alle (deel)processen te geven. Leg voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot op detailniveau vast, per medewerker. Dat schept helderheid.

In een ideale wereld loopt een verbeteringsslag rechtstreeks van een proces naar een registratiesysteem. Het QHSE Management Systeem maakt dit mogelijk door risico-analyses en verbeteringsregistratie toe te voegen aan de basisfunctionaliteit van het vastleggen van processen. Onwerkzame, statische handboeken en onduidelijke Excel- of Visio-overzichten behoren tot het verleden. In plaats daarvan garandeert het QHSE Management Systeem een interactieve, transparante, toegankelijke en visueel aantrekkelijke applicatie. Vanuit de processen klikt u razendsnel door naar uw verbeteringsregistratie en risicoanalyses. De software is daarmee het ideale uitgangspunt voor een ISO- of VCA certificering.

In het risico-analysesysteem krijgen projectmanagers een eigen account om hun projecten in te volgen, waarbij verschillende projectonderdelen een eigen risico-analyse doorlopen. Deze wordt op slimme wijze gepresenteerd, zodat de projectmanager altijd bewust is van mogelijke gevaren en gevolgen.

De gebruiker wordt gedwongen om bij projecten de risico’s te benoemen via een slimme ‘wizard’. Deze risico’s worden gekoppeld aan mogelijke gevolgen, met daarbij te nemen maatregelen en ‘wat te doen bij het noodgeval’.

Lees meer

PM

Hoe lopen uw processen? Wat is de volgende stap in een bepaald proces? Welke formulieren en wie in het bedrijf spelen er een rol in een bepaald proces? Dit zijn vragen die in veel bedrijven lastig te beantwoorden zijn, vaak omdat er met verschillende (statische) systemen wordt gewerkt. Cofano biedt met de Process Manager de oplossing!Elk bedrijf kent een veelheid aan processen. Verkoop, productie, advisering en klachtenafhandeling zijn slechts enkele voorbeelden. Deze processen bestaan op hun beurt weer uit allerlei deelprocessen, soms wel tientallen. Als manager of ondernemer wilt u hierop grip houden. Dat kan alleen als u helder inzicht heeft in de processen. De Process Manager geeft structuur aan alle (deel)processen. Leg voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot op detailniveau vast, per medewerker. Dat schept helderheid.


Lees meer

IRIS

Ieder bedrijf heeft kwaliteitsverbeteringen die behandeld en ingevoerd moeten worden. De afwikkeling van deze verbeteringen via het ERP-systeem is niet eenvoudig en het monitoren van het proces is zeer tijdrovend. Onze applicatie automatiseert dit proces, waardoor de organisatie wordt verbeterd en tijd kan worden bespaard.Door gebruik te maken van IRIS worden kwaliteitsverbeteringen continu gemonitord, waardoor de uitvoering van eventuele maatregelen sneller wordt geregeld.

Doordat het verwerken van kwaliteitsverbeteringen een terugkerend onderdeel is van de bedrijfsvoering, worden processen steeds verder geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat er een doelmatige en effi ciënte werkwijze die er voor zorgt dat verstoringen afnemen en het rendement wordt verhoogd.


Lees meer

RAS

Bij de start van elk nieuw project, en elke revisie van een proces, hoort vaak een risico-evaluatie. De RAS aplicatie dwingt gebruikers om risico’s goed te analyseren en evalueren, op een toegankelijke en intuïtieve manier.Gemaakt met toegankelijkheid en de nieuwste veiligheids- en kwaliteitsnormen als basis, biedt de web-based RAS applicatie inzicht in project- en procesrisico’s.

RAS zorgt dat project- en proceseigenaren alle mogelijke risico’s nagaan, en vergemakkelijkt de risicoberekening en procesverbetering.

Beheerders krijgen in RAS een eigen account om hun projecten in te volgen, waarbij verschillende onderdelen een eigen risicoanalyse doorlopen. Deze wordt op slimme wijze gepresenteerd, zodat de gebruiker altijd bewust is van mogelijke gevaren en gevolgen.


Lees meer