beeldmerk

 CofanoBlue: 
 Kwaliteits- en Risicomanagementsysteem 

Procesmanager

Een stap voorbij procesbeheer

Het procesbeheer van CofanoBlue is op zichzelf een waardevolle toevoeging aan een organisatie. Maar hoe mooi zou het zijn als de informatie uit dat systeem ook gebruikt kon worden om het bedrijf continu te verbeteren? Met CofanoBlue brengen wij dit idee tot leven. Naast de beheerscapaciteit van CofanoBlue zijn risico- en verbeteranalyse mogelijkheden in de vorm van RAS en de verbeteringen- en afwijkingentracker van IRIS toegevoegd, om tot een enkel pakket te komen dat bij uitstek geschikt is om uw organisatie te optimaliseren.

DOWNLOAD FLYER

Screenshot van mogelijkheden uit Cofano Blue
RAS

Risicomanagement voor project en proces

Als onderdeel van CofanoBlue geeft de RAS een organisatie de mogelijkheid om voor projecten én voor processen een risicoanalyse te maken, naar de normen van ISO9001-2015. De RAS geeft project- of procesmanagers een eigen account om hun projecten/processen in te volgen, waarbij verschillende onderdelen een eigen risico-analyse doorlopen. Deze wordt op slimme wijze gepresenteerd, zodat de projectmanager altijd bewust is van mogelijke valkuilen en gevolgen.

DOWNLOAD FLYER

IRIS

Volg afwijkingen en verbeteringen

Met IRIS als onderdeel van CofanoBlue worden kwaliteitsverbeteringen in processen continu gemonitord, waardoor de doorvoering van eventuele wijzigingen sneller wordt geregeld. Doordat het verwerken van kwaliteitsverbeteringen een terugkerend onderdeel is van de bedrijfsvoering, worden processen steeds verder geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat er een doelmatige en efficiënte werkwijze die er voor zorgt dat verstoringen afnemen en het rendement wordt verhoogd.

DOWNLOAD FLYER

Nu proberen?

Live demo

Om u in staat te stellen om op uw gemak te bekijken wat de Process Manager voor u kan doen hebben wij een demoversie beschikbaar. In deze demoversie kunt u alle aspecten van het leesgedeelte van Blue proberen, zoals inzicht in processen en de dwarsdoorsneden. Ook kunt u meer informatie vinden onder info.

Ga snel naar onze demo!

DEMO